Doe een gift voor Ons Kinderhuis en ontvang ook nog eens fiscale aftrek!

Dat is mooi meegenomen, toch?

 

Voor giften vanuit België en Nederland
IBAN: BE66 0682 5222 1043 en BIC: GKCCBEBB t.n.v. Ons Kinderhuis, Erfstraat 10, 3600 Genk
IBAN: BE55 7370 6102 2844 en BIC: KREDBEBB t.n.v. Ons Kinderhuis, Erfstraat 10, 3600 Genk

Voor België: Als je fiscaal attest wilt, vermeldt zeker je rijksregisternummer, je naam en voornaam en je adresgegevens.
Die info mag ook via mail gestuurd worden naar boekhouding@kinderhuis.net , vermeld zeker ook je eigen rekeningnummer

Over ANBI-status

In Nederland is Ons Kinderhuis vzw erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat giften gedaan vanuit Nederland aan Ons Kinderhuis aftrekbaar zijn van de Nederlandse Belasting. Meer informatie over giften vanuit Nederland vindt u hier onder.

Op deze pagina vindt u alle gegevens die voor de erkenning als ANBI vereist zijn:

RSIN / Fiscaal nummer: 8239.38.438

Contactgegevens

Bestuurssamenstelling

Beloningsbeleid

Kernopdracht

Visie beleid op kwaliteit

Balans 2015 tot 2022

Meer uitleg nodig? Zie kwaliteitsverslag