Vereniging Ons Kinderhuis vzw

is een organisatie voor integrale jeugdhulp binnen de sector bijzondere jeugdzorg.
Kinderen en jongeren uit verontrustende leefsituaties verblijven tijdelijk in één van onze vier leefgroepen.
Tijdens het verblijf zetten we in op een optimale samenwerking met ouders en andere betrokkenen uit de leefomgeving.


Meer weten over wie wij zijn Meer weten over wat wij doen Meer weten over onze visie