Laatste Nieuws


“Waaaauw, 1000 maal dank aan Koozo Roommate.


Zij schonken elke leefgroep een prachtig nieuwe zetel om heerlijk in te kunnen rusten en ontspannen.
We voelen ons meer dan gezegend en zijn heel dankbaar voor jullie vrijgevigheid.”

 
 


Ons Kinderhuis beter bereikbaar!

Al sinds de jaren negentienhonderdzestig ligt Ons Kinderhuis in de Erfstraat 10 in Genk. Dat is al een heel lange periode. Toch zijn er heel wat mensen, die (nog) niet afweten van het bestaan van Ons Kinderhuis. En erger nog: soms weten mensen wel dat Ons Kinderhuis bestaat, maar kunnen ze het gebouw niet een-twee-drie vinden.
Daar komt nu verandering in, want Ons Kinderhuis gaat resoluut voor zichtbaarheid. Niet alleen in het hulpverleningslandschap, maar ook in de straat. Sinds kort hebben we een eigen wegwijzer op het kruispunt met de Evence Coppéelaan. Zo zijn we – met dank aan de stad Genk - weer een stukje bereikbaarder geworden!

Ook fiscale belastingvermindering mogelijk in 2023!


- U heeft een gift gedaan van minstens 40€ per kalenderjaar aan onze organisatie zonder tegenprestatie
- U gift moet in geld gedaan zijn, en van u alleen komen (dus niet de opbrengst van een collectieve geldinzameling of actie).
- U stort rechtstreeks op een van onze vermelde rekeningen.
In februari 2024 ontvangt u automatisch een fiscaal attest als we in het bezit zijn van de nodige gegevens.
Meer info op de "Meedoen" pagina!
 
 
 


Onze folder


Onder de titel ‘Samen kunnen we meer’ richt deze folder in A4-formaat zich specifiek tot christenen die iets willen doen voor kinderen en jongeren die in Ons Kinderhuis verblijven.
LEES HIER