Wie we zijn

Vereniging Ons Kinderhuis vzw is een organisatie voor bijzondere jeugdzorg binnen integrale jeugdhulp. Kinderen en jongeren uit verontrustende leefsituaties verblijven tijdelijk in één van onze vier leefgroepen. Tijdens het verblijf zetten we in op een optimale samenwerking met ouders en andere betrokkenen uit de leefomgeving.Ons Kinderhuis. Persoonlijk en professioneel tegelijk.