WAT:

we bieden VERBLIJF aan minderjarigen uit een problematische leefsituatie.

VOOR WIE:

34 JONGENS & MEISJES van 0 tot 18 jaar.

HOE:

door VERZORGINGBEGELEIDING (optimale groei‑ en ontwikkelingskansen op maat van de minderjarige) in DRIE LEEFGROEPEN KAMERTRAINING voor tieners.

VISIE:

We kiezen bewust voor een CHRISTELIJKE IDENTITEIT. Onze hulpverlening vloeit voort uit de opdracht van Jezus de naaste lief te hebben als zichzelf. Ook de mens in nood is een schepsel van God, dat recht heeft op medemenselijke zorg en ondersteuning. We willen onze kernopdracht vervullen, opdat de minderjarige zich (verder) zal kunnen ontwikkelen tot een mens die leeft IN HARMONIE MET ZICHZELF, met DE ANDER en met GOD.

Onze medewerkers vinden zichzelf terug in de CHRISTELIJKE NORMEN & WAARDENGEBED, BEZINNING en BIJBELLEZINGHULPVERLENINGSPLAN met concrete PERSOONLIJKE DOELSTELLINGEN.ZELF VERANTWOORDELIJKHEID NEMEN voor het oplossen van hun problemen. Daarbij kunnen ze rekenen op onze STEUN, AANMOEDIGING en AANSTURING. We vertrekken daarbij vanuit de individuele MOGELIJKHEDEN en zoeken SAMEN naar oplossingen. Daarbij blijven we steeds NIEUWE KANSEN GEVEN.om te groeien.