Wie zijn we:

Vereniging Ons Kinderhuis vzw is een organisatie voor Integrale Jeugdhulp binnen de sector Bijzondere Jeugdzorg. Wij bieden verblijf aan 34 meisjes en jongens aan van 0-25jaar in vier leefgroepen. Daarvan kunnen 12 jongeren kamertraining leren vanaf 16 jaar en vanaf 17 jaar kunnen jongeren vanuit Kamertraining doorgroeien naar Zelfstandig Wonen. Daarnaast krijgt elke betrokkene contextbegeleiding.

Onze visie:

Vzw Ons Kinderhuis kiest bewust voor een christelijke identiteit. Christelijke waarden en normen vormen, samen met een professionele hulpverleningsvisie, het fundament van onze organisatie. Zie ook http://kinderhuis.net/onzevisie

Functieomschrijving:

- Als vlinder maak je deel uit van een vast team nachtbegeleiders. Je wordt regelmatig ingeroosterd wanneer een vaste nachtbegeleider verlof heeft of ziek is.
- Er wordt dan steeds een contract bepaalde duur voorzien voor je ingeroosterde periode.
- Je zorgt als tijdelijke nachtbegeleider voor een rustig en veilig verloop van de nacht en bewaakt de nachtrust van de cliënten.
- Je voert logistieke taken uit ter ondersteuning van de dagelijkse werking van de leefgroepen (licht huishoudelijk werk).
- Je werkt telkens van 23u00 tot 7u00
- In geval van overmacht of andere dringende situaties kan je als nachtbegeleider steeds beroep doen op de inslapende nachtdienst.
- Je rapporteert over het verloop van je diensten in het elektronisch logboek en meldt mogelijke knelpunten.

Je profiel:

- Je hebt minstens een diploma van het Hoger Secundair Onderwijs met een pedagogische, sociale of paramedische oriëntatie (Klasse 2).
- Je bent zeer flexibel inzetbaar gedurende de avonduren.
- Je kan vlot overweg met de PC.
- Je bent in het bezit van een uittreksel uit het strafregister, bestemd voor contact met minderjarigen (model 596.2)
- Je bent flexibel en communiceert vlot in het Nederlands, zowel mondeling als schriftelijk.
- Je houdt van logistiek werk en bent in staat om planmatig en taakgericht je werk te verrichten. Je beschikt over een groot verantwoordelijkheidsgevoel.
- Ervaring in het werken met jongeren is geen vereiste, maar wel een meerwaarde. Je moet in staat zijn om basiszorgen te verlenen aan kinderen en jongeren en beschikken over een basis aan pedagogische vaardigheden.
- Je kan je vinden in de identiteit van onze voorziening.

Wat bieden wij:

- Je wordt regelmatig ingeroosterd bij verlof of ziekte van de vaste nachtbegeleiders, telkens met een contract bepaalde duur op niveau Hoger Secundair Onderwijs volgens de barema’s en premies die gelden in PC 319.01.
- Een variabel uurrooster (weeknachten en weekendnachten).
- Directe opvolging en coaching door de teammanager. Regelmatig overleg met de vaste nachtbegeleiders is inbegrepen.

Hoe solliciteren:

Motivatiebrief met CV voor 26/02/2020 richten aan kristien.deraeve@kinderhuis.net

Download Vacature