ANBI-status

In Nederland is Ons Kinderhuis vzw erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat giften gedaan vanuit Nederland aan Ons Kinderhuis aftrekbaar zijn van de Nederlandse Belasting. Meer informatie over giften vanuit Nederland vind u hier onder.

Op deze pagina vindt u alle gegevens die voor de erkenning als ANBI vereist zijn:

RSIN / Fiscaal nummer: 8239.38.438

Contactgegevens

Bestuurssamenstelling

Beloningsbeleid

Kernopdracht

Visie beleid op kwaliteit

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Balans 2019 tot 2014

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

Lopende verbeteracties

Meer uitleg nodig? Zie kwaliteitsverslag

Fiscale aftrek

Dat is mooi meegenomen, toch?

Om in aanmerking te komen voor fiscale aftrek, dien je wel het juiste rekeningnummer te gebruiken
IBAN: BE66 0682 5222 1043 en BIC: GKCCBEBB t.n.v. Ons Kinderhuis, Erfstraat 10, 3600 GENK

Voor giften vanuit Nederland gebruik je dit rekeningnummer: IBAN: NL63 INGB 0000 7825 49